Bli medlem i Angstringen

Bli medlem i Angstringen Norge

Medlemspris 2023: GRATIS

Etter 37 år med drift, gikk stiftelsen Angstringen Norge konkurs i juni 2023. Plutselige endringer i støtteordningen fra Helsedirektoratet, gjorde at vi og flere andre organisasjoner sto uten støtte. Alt arbeid foregår nå på frivillig basis. Dette er tungt, men vi vet hvor viktig vårt tilbud er. Vi gir oss ikke før «hver sten er snudd» og vi igjen er tilbake.  Angstringens hovedfokus er personer som plages av angst i hverdagen slik at det går ut over arbeid, studier og livskvalitet. 

Cirka 20-25 % av befolkningen opplever en angstlidelse i løpet av livet.
Har du eller noen du kjenner angst som setter begrensninger for hverdagen, så kan det være lurt å gjøre noe med det. 

ET MEDLEMSKAP GIR DEG:

  1. Fri tilgang til våre grupper, enten fysisk eller digitalt.
  2. Mulighet til å jobbe frivillig for en sak med mening. 
  3. Et medlemskap i Angstringen passer også for deg som ikke sliter med angst, men ønsker å bidra til å hjelpe andre.

Med din støtte kan vi fortsatt bistå lokallag, spre informasjon og veilede mennesker med angst gjennom vår veiledningstelefon.

SAMMEN SKAL VI KJEMPE FOR:

  • God livskvalitet for mennesker som sliter med angst. Flere tilbud og møteplasser for erfaringsutveksling, samtaler og veiledning av likepersoner.
  • Mindre skam og fordommer rundt angst og psykisk helse slik at de som sliter kan våge å snakke om det og søke hjelp i tide.
  • Bedre fokus på mental helse i skole, arbeidslivet og det sosiale fellesskapet,
  • Et bedre samarbeid mellom offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse.
  • Bedre muligheter til å bli hørt og få hjelp uavhengig av funksjonsnivå og økonomi.

Ønsker din bedrift å støtte vårt arbeid? Ta kontakt for en uforpliktende samtale på post@angstringen.no

Når man driver med noe så sårbart som frivillighet og psykisk helse, så står lokallagene i fare for nedleggelse. Som medlem i Angstringen bidrar du til å hjelpe de som sliter med angst i hverdage

Når du melder deg inn, betaler du kontingenten for inneværende kalenderår. Angrefristen er 14 dager. Har du spørsmål om medlemskap hos oss? Kontakt oss på post@angstringen.no. Innbetalt medlemskontingent refunderes normalt ikke, og tvist må rettes til post@angstringen.no. Ved eventuelle feil skal Angstringen Norge 2023 imøtekomme krav innen rimelig tid. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan Forbrukerrådet kontaktes for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på tlf: 23 40 05 00 eller www.forbrukerradet.no