Hvem er vi

Angstringen Norge

Angstringen Norge sprer kunnskap om angst og starter grupper. Vi har en litt annen vinkling enn andre, fordi vår kunnskap er basert på egne erfaringer. Vi er ikke profesjonelle, men er eksperter på egen angst, fordi vi selv har gått løypa før deg.

Angstringen Norge drifter også nettverket som knytter den lokale Angstringen i sammen. Vi arrangerer seminarer, webinarer, kurs osv., og støtter de 24. stedene vi i dag er representert.

Sigurd Erdal-Aase

Du er ikke alene

Angsten din kan du gjøre noe med. Du kan forandre livet ditt og oppnå en bedre hverdag. Vi sier ikke dette for å være lettvinte, tvert imot – å gjøre noe med egen angst er ikke enkelt, men derimot både vondt og vanskelig. Men det er mulig. Jeg vet det, fordi jeg har gjort det selv.

Sigurd

Det finnes iboende krefter i alle til å selv ta tak i og endre på egen livssituasjon, til å aktivere egne ressurser.

Angstringens historie

1.november 1986

Angstringen stiftes

I 1986 var det noen som selv slet med angst og ville gjøre noe med det.
De satte inn en kontaktannonse om at folk med angst kunne ta kontakt. Det ble startet ut fra samme modell som «Bare Angst», et lignende initiativ i Bergen.

Folk strømmet til, men de visste ikke helt hvordan de skulle gjøre dette, så deltakerne ble inndelt ut fra samme diagnose. De med sosialangst i en gruppe og de med angst for offentlige kommunikasjonsmidler ble sendt i en annen gruppe.
Dette ble det ingen endring av, for ingen kom seg ut i det sosiale livet og ingen på bussen. Den gang hadde gruppene en leder.

Det ble en plass du kunne pleie angsten din og dette førte til
stigmatisering, så her måtte det en endring til. Det ble lederløse
grupper og flat struktur og det ble grupper med blandede
problemstilling med tanke på diagnoser. Det var kvinner og menn i
samme gruppe.

1.november 1986
1989

Navnet ble til Angstringen

Bare Angst endrer navn til Angstringen.

1989
1993

Lokale selvhjelpsgrupper

Det ble gjennomført et spredningsprosjekt i 1993 med formålet å starte opp lokale grupper av Angstringen landet rundt i samarbeid med landets frivilligsentraler. Mange av disse gruppene består den dag i dag og nye har kommet til der andre er lagt ned.
Det ble også i sammenheng med prosjektet i 1993 utviklet en grunnsetning som betegner vårt arbeid og ideologi som står i Stortingsmeldingen og er like aktuell den dag i dag:
Fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.

Da ble også et nødvendig skille på Angstringen. Angstringen Norge ble etablert, som skulle være en ren informasjonskanal ut til Angstringen lokalt, og spre informasjon til allmennheten. Noe av formålet til Angstringen Norge er endret i takt med utviklingen. Angstringen Oslo ble fortsatt Angstringen lokalt som jobbet med igangsetting av grupper.

1993
2005

Stiftelsen blir etablert

I 2005 ble det bestemt at Angstringen Oslo og Angstringen Norge skulle bli en
stiftelse for å få forankret arbeidet vårt og det ble i begge gruppene
dannet styre, samt laget vedtekter og et verdidokument.
Det er gjort mye erfaringsbasert kunnskap gjennom alle disse årene
med prøving og feiling for å komme fram til vår ideologi og
arbeidsmetode som vi fortsatt jobber etter, selv om enkelte ting
endres med hvordan samfunnet utvikles.

2005

Når koronaen kom, slo også helseangsten over meg som en bølge. – Da alt stengte ned var det helt jævlig. Rutiner og alt ble annerledes, og jeg ble skremt av at alle ble skremt. Skogen ble mitt fristed.

Vivian (46)

Jeg er så enormt takknemlig for hjelpen jeg har fått gjennom Angstringen, og den fantastiske gruppa jeg går i. Jeg har faktisk hatt ett helt år uten angstanfall!

Anonym

Frivillig - noe for deg?

Angstringen er basert på frivillig arbeid, derfor er arbeidet de frivillige gjør helt
avgjørende for Angstringens videre arbeid.

Å jobbe videre med egen angst

Som frivillig er tanken at du kan jobbe videre med egen angst. Du skal selv ha utbytte av arbeidet du gjør ved å oppleve mestring og egenutvikling. Samtidig gjør du noe bra for andre mennesker som sliter med angst ved å tilby mulighet til å drive selvhjelp i Angstringen.
Du kan fremdeles være en del av din egen gruppe selv om du er frivillig i Angstringen.

Som frivillig kan du sette i gang selvhjelpsgrupper. Det er alltid to igangsettere eller møteholdere sammen. På denne måten er du aldri alene om jobben og dere vil ha god støtte i hverandre.

Seminarer

Én gang i året arrangerer Angstringen både et landsdekkende deltakerseminar og et igangsetterseminar.

Om du er nysgjerrig på det å bli frivillig, eller om du allerede har bestemt deg for å bli frivillig, er dette er fin arena til å bli kjent med Angstringens arbeid og med andre deltakere.

Frivillig fra 2017

Helt fra jeg begynte i gruppe i angstringen, det er to og et halvt år siden, tenkte jeg at jeg ønsker å utfordre meg videre ved å bli igangsetter. For meg ville dette være den ultimate utfordring siden det nettopp er slike ting jeg har angst for – å presentere meg i en gruppe, lede møter, holde fremlegg eller foredrag.

Nå er jeg i gang med min tredje gruppe som igangsetter. Jeg kjenner ikke lenger på angstfølelsen, men det å være spent, det føler jeg på. Jeg er stolt av at jeg turte å utfordre meg selv på denne måten. Å ha turt dette vet jeg vil være med på å endre livet til noe bedre for min del

Mari

Kontakt oss

Si ifra til din igangsetter eller til din lokale gruppe dersom du er nysgjerrig på hva det
innebærer å være frivillig!

Kontakt oss i dag