Hvem er vi

Angstringen Norge

Angstringen Norge sprer kunnskap om angst og starter grupper. Vi har en litt annen vinkling enn andre, fordi vår kunnskap er basert på egne erfaringer. Vi er ikke profesjonelle, men er eksperter på egen angst, fordi vi selv har gått løypa før deg.

Angstringen Norge driftet også nettverket som knytter den lokale Angstringen i sammen. Vi arrangerte seminarer, webinarer, kurs osv., og støtter de 25. stedene vi i dag er representert. På landsbasis har vi i underkant av 100 frivillige. 

Angstringens historie

Stiftelsen Angstringen Norge 

1986 var det noen som slet med angst og ønsket å gjøre noe med det. De satte inn en annonse i Dagbladets kontaktannonser om at folk med angst kunne ta kontakt. Det ble startet ut fra samme modell som Bare Angst i Bergen. Folk strømmet til og de visste ikke helt hvordan de skulle gjøre dette, og deltakerne ble inndelt ut i fra samme diagnose – de med sosial angst i en gruppe og de med angst for offentlige kommunikasjonsmidler ble sendt i en annen gruppe. Dette hjalp imidlertid ikke, for få kom seg ut i det sosiale liv eller på bussen. Den gang var gruppene ledet av en person.

Det var mye tilrettelegging for de enkelte deltakere ved at de fikk hjelp til å finne leger, tannleger, frisører, advokater m.m., og dette ble en plass du kunne pleie angsten din. Det førte til stigmatisering, så her måtte det en endring til. Det endte med lederløse grupper og flat struktur, og det ble grupper med blandede angstopplevelser. Det var også kvinner og menn i samme gruppe.

I 1989 ble det bestemt at Bare Angst skulle endre navn til Angstringen. Det ble gjennomført et spredningsprosjekt i 1993, med formål å starte opp lokale lokallag landet rundt i samarbeid med landets frivilligsentraler.

Med bakgrunn i dette, ble det etablert mange lokallag, hvor noen består den dag i dag og nye har kommet til der andre er lagt ned.

Det ble også i sammenheng med prosjektet i 1993 utviklet en grunnsetning som betegner vårt arbeid og ideologi som står i Stortingsmeldingen og er like aktuell den dag i dag:

Fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.

Da ble også et nødvendig skille på Angstringen. Angstringen Norge ble etablert, med formålet om å være en ren informasjonskanal for lokallagene, og spre informasjon til allmennheten. Noe av formålet til Angstringen Norge er endret i takt med utviklingen.

I 2005 ble Angstringen Norge en stiftelse for å forankre arbeidet med vedtekter og verdidokument.

Det er gjort mye erfaringsbasert kunnskap gjennom alle disse årene, med prøving og feiling for å komme fram til vår ideologi og arbeidsmetode. Dette er noe vi fortsatt jobber med, selv om enkelte ting endres med hvordan samfunnet utvikles. I dag har vi et langt større fokus på jakten på din egen selvfølelse.

Etter 37 år med drift, gikk stiftelsen Angstringen Norge konkurs i juni 2023. Dette skyldes plutselige endringer i støtteordningen fra Helsedirektoratet. Vi jobber nå med å komme tilbake som en ny og demokratisk forening. 

Ny forening

Høsten 2023 stiftet vi en ny forening med et arbeidende styre. Høsten ble brukt til å modernisere oss og å finne en ny form.

Redningsaksjon viste seg å være vellykket, og i vinter ble det klart at Angstringen igjen har støtte fra Helsedirektoratet.  

Fremover skal vi være en medlemsorganisasjon for alle som har erfaringer med angst, pårørende og andre interesserte, og er tilgjengelig for de som ønsker bedring i psykisk helse og livskvalitet. Dette er en stor gruppe mennesker. 1/5 får en angstdiagnose i løpet av livet. Angst inngår også i de fleste andre diagnoser.

Denne gruppen fortjener noen som er der for dem, noen som snakker på vegne av dem, som sprer kunnskap, håp, motivasjon, skaper fellesskap og møteplasser.

Fremover skal Angstringen:

·        Spre informasjon. Følg oss på Instagram, nettsiden vår, og Facebook.

·        Starte grupper. Ønsker du å starte i en gruppe, ta kontakt med Angstringen nær deg. En gruppe i Angstringen består av 8-10 personer som møtes en gang i uken for å sammen finne løsninger. Les mer om gruppene våre her.

·        Forbedre tilbudet i helsevesenet og kommunene. Vi skal snakke på vegne av folk som sliter med angst og være med å påvirke helsetjenester og tilbudene i kommunene. Her skal vi ha mange gode representanter som snakker på vegne av en stor gruppe.

·        Angsttelefonen. Vi bygger opp en veiledningstjeneste hvor vi blant annet skal drive Angsttelefonen. Vi skal også tilby en-til-en samtaler med likepersoner og vi skal fortsette å veilede inn i gruppene våre. Angsttelefonen finner du her.

Vi er sikre på at dette nye tilbudet igjen gjør oss relevante for 37 nye år.

Den nye foreningens vedtekter kan du lese her.

Når koronaen kom, slo også helseangsten over meg som en bølge. – Da alt stengte ned var det helt jævlig. Rutiner og alt ble annerledes, og jeg ble skremt av at alle ble skremt. Skogen ble mitt fristed.

Jeg er så enormt takknemlig for hjelpen jeg har fått gjennom Angstringen, og den fantastiske gruppa jeg går i. Jeg har faktisk hatt ett helt år uten angstanfall!

Frivillig - noe for deg?

Angstringen er basert på frivillig arbeid, derfor er arbeidet de frivillige gjør helt
avgjørende for Angstringens videre arbeid.

Å jobbe videre med egen angst

Som frivillig er tanken at du kan jobbe videre med egen angst. Du skal selv ha utbytte av arbeidet du gjør ved å oppleve mestring og egenutvikling. Samtidig gjør du noe bra for andre mennesker som sliter med angst ved å tilby mulighet til å drive selvhjelp i Angstringen.
Du kan fremdeles være en del av din egen gruppe selv om du er frivillig i Angstringen.

Som frivillig kan du sette i gang selvhjelpsgrupper. Det er alltid to igangsettere eller møteholdere sammen. På denne måten er du aldri alene om jobben og dere vil ha god støtte i hverandre.

Seminarer

Én gang i året arrangerer Angstringen både et landsdekkende deltakerseminar og et igangsetterseminar.

Om du er nysgjerrig på det å bli frivillig, eller om du allerede har bestemt deg for å bli frivillig, er dette er fin arena til å bli kjent med Angstringens arbeid og med andre deltakere.

Frivillig fra 2017

Helt fra jeg begynte i gruppe i angstringen, det er to og et halvt år siden, tenkte jeg at jeg ønsker å utfordre meg videre ved å bli igangsetter. For meg ville dette være den ultimate utfordring siden det nettopp er slike ting jeg har angst for – å presentere meg i en gruppe, lede møter, holde fremlegg eller foredrag.

Nå er jeg i gang med min tredje gruppe som igangsetter. Jeg kjenner ikke lenger på angstfølelsen, men det å være spent, det føler jeg på. Jeg er stolt av at jeg turte å utfordre meg selv på denne måten. Å ha turt dette vet jeg vil være med på å endre livet til noe bedre for min del

Mari

Kontakt oss

Si ifra til din igangsetter eller til din lokale gruppe dersom du er nysgjerrig på hva det
innebærer å være frivillig!

Kontakt oss i dag