Brukermedvirkning

Foreningen Angstringen Norge sitter på mye brukererfaring gjennom sine medlemmer og frivillige likepersoner.

Dette er erfaringer vi ønsker å bidra med inn på alle nivåer i samfunnet. Eksempler på dette er system, tjeneste og individnivå, både i lokalmiljøet og nasjonalt.

Vi ønsker å bidra eksempelvis til utvikling og kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenestene, påvirkningsarbeid og deltakelse i råds-, utvalgs- og arbeidsgrupper.

Vi holder innlegg på skoler rundt i landet, foredrag på DPS eller Rask psykisk helsehjelp. Podcast lager vi og vi er med å sette dagsorden med blant annet våre webinarer.

Våre brukerrepresentanter snakker på vegne av organisasjonens brukergruppe og medlemmer, men også seg selv. Vi har en politisk plattform som vi kontinuerlig jobber med og den kan du lese her. Vi holder også opplæring for våre representanter. 

Cirka 20-25 % av befolkningen opplever en angstlidelse i løpet av livet og utgjør en stor del av sykefraværet i Norge. Det er viktig at denne gruppen blir hørt. Vi er den eneste foreningen som jobber spesifikt for denne gruppen.

Vet du om en ledig plass i et brukerråd eller f.eks. en arbeidsgruppe så ta kontakt med. Vi har mange representanter i hele landet i alle aldersgrupper som ønsker å bidra både lokalt og nasjonalt. 

Det er viktig at gruppen vi representerer blir hørt og får komme med sine erfaringer. Vi opplever fortsatt mye stigma og skam knyttet til diagnosen. Det ligger også i angstens natur at man ikke er de første til «å stikke hodet fram» for å dele behov og erfaringer. 

Foreningens retningslinjer kan du lese her.