Angst

Hva er angst?

Angst er normalt et sunt signal. Det er når vi lar angsten overta kontrollen og styringen at den blir et problem.

Angstreaksjoner er ofte et uttrykk for tanker eller følelser det kan være vanskelig å se eller beskrive. Ikke fordi vi bevisst skjuler “noe”, men fordi dette “noe” ligger et sted i oss som vi av ulike grunner ikke forholder oss til – som vi har dyttet bort.

Angst er personlig, og alles angst er ulik. Men husk; angst er kroppens signal, og har ingenting med sykdom å gjøre. De aller fleste merker en bedring når man tar litt tak i egen situasjon, og jo tidligere du tar tak, jo bedre er det. Du må selv være aktiv for å finne dine egne svar.

Felles for mange som opplever angstproblemer vil være ordene kaos, apati og kontroll. På den ene siden oppleves tilværelsen totalt kaotisk, eller man befinner seg i en apatisk tilstand, uten kontroll. På den andre siden presser kravet til en selv om fullstendig kontroll, ro og harmoni seg frem. Kaos eller apati på den ene siden og krav om kontroll på den andre siden. Ganske paradoksalt!

En angstfylt hverdag
Det er når angsten får overtaket og
kontrollerer dine tanker at du bør ta tak
La de gode tankene vokse
Angst oppfattes ulikt fra en person til en annen.
Det er du som bestemmer hva du skal tenke.
Previous
Next

Psykiske symptomer

Fysiske symptomer

Fem hovedtyper angst

Kilde: Helsenorge.no

Spørsmål og svar

Mens angst er redselen for at noe kan skje, er depresjon mer som en reaksjon  et reelt eller innbilt tap. – Ved depresjon er det vanlig med opplevelse av tristhet.

Noen opplever å ha angst i mange år, mens andre har en mer sporadisk opplevelse over kortere tid. Det er sunt og bra med en viss grad av angst, men det er når angsten tar over livet ditt at det er på tide å gjøre noe med det.

Aldersgrensen er 16 år, og det er ingen øvre aldersgrense.

Angstringen har startet flere digitale grupper, og da er det ingen geografisk tilhørighet. Les mer om digitale selvhjelpsgrupper.

Fra sykt til sunt

Angstopplever kan være svært smertefulle, og derfor prøver mange holde dem på avstand. Dette kan føre inn en vond sirkel – en bruker masse krefter å holde angsten i sjakk og kan utvikle “angst for angsten”. Angsten får kontroll og styring.

For å bevege seg ut av den hemmende angsten er det viktig – det er vår erfaring – å ikke ta seg sammen og bekjempe angsten, men isteden ta seg selv og egne følelser på alvor. Da går det an å bruke egen angst som det sunne og nyttige signalet det er.

I Angstringen gjør vi dette i gruppe, og sammen med andre med angst.

Intervjuer med deltakere