Gi en pengegave

Foreningen Angstringen Norge er i en krevende fase denne høsten. Vi gjør det vi kan for å komme tilbake som en styrket forening med et moderne tilbud.

Etter 37 år med drift, gikk stiftelsen Angstringen Norge konkurs i juni 2023. Plutselige endringer i støtteordningen fra Helsedirektoratet, gjorde at vi og flere andre organisasjoner sto uten støtte. Vi jobber nå for å sikre og fornye Angstringen Norge sitt tidligere arbeid. Alt arbeid foregår nå på frivillig basis. Dette er tungt, men vi vet hvor viktig vårt tilbud er. Vi gir oss ikke før «hver sten er snudd» og vi igjen er tilbake. Angstringen har, med sine omlag 10.000 deltakere i selvhjelpsgrupper, informasjonsvirksomhet og 1.000 årlige henvendelser til hjelpetelefon, siden 1986, hjulpet mennesker med angst. Angstringens hovedfokus er personer som plages av angst i hverdagen slik at det går ut over arbeid, studier og livskvalitet. Tall fra NAV viser at 95.625 personer i Norge var sykemeldt på grunn av psykiske lidelser i tredje kvartal i 2022. Dette er en økning på 33,65% fra 2018. 

Cirka 20-25 % av befolkningen opplever en angstlidelse i løpet av livet.
Har du eller noen du kjenner angst som begrenser deg i hverdagen, så kan det være lurt å gjøre noe med det. 

Når man driver med noe så sårbart som frivillighet og psykisk helse, så står lokallagene i fare for nedleggelse. Din støtte til Angstringen bidrar til å hjelpe de som sliter med angst i hverdagen.

SAMMEN SKAL VI KJEMPE FOR:

  • God livskvalitet for mennesker som sliter med angst. Flere tilbud og møteplasser for erfaringsutveksling, samtaler og veiledning med likepersoner.
  • Mindre skam og fordommer rundt angst og psykisk helse slik at de som sliter kan våge å snakke om det og søke hjelp i tide.
  • Bedre fokus på mental helse i skole, arbeidslivet og det sosiale fellesskapet
  • Et bedre samarbeid mellom offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse.
  • Bedre muligheter til å bli hørt og få hjelp uavhengig av funksjonsnivå og økonomi.

Alt arbeid som gjøre nå er frivillig arbeid. Enhver støtte mottas med takk og går til å bygge foreningen for fremtiden.

Vårt Vipps nummer er: 825940

Merk betalingen med ditt navn eller navnet på din bedrift. For større pengegaver, ta kontakt med oss på epost: post@angstringen.no