Velkommen til
Angstringen Sandnes

Sliter du med angst?

Har du behov for å treffe folk i samme situasjon og ha noen å snakke med? I Angstringen kan du hjelpe deg selv sammen med andre i samme situasjon. Vi starter opp grupper fortløpende.
Angstringens metoder beskriver veien fra å bekjempe til å bearbeide egen angst, fra offer til deltaker. Fra å se på angst som noe man ville bli kvitt og fraskrive seg ansvar for, til å se på angst som drivkraft for egen endring.
Selvhjelp i Angstringen handler om mobilisering av egne kunnskaper, erfaringer og evner i samspill med andre i et gjensidig fellesskap (empowerment). Den som har angst kjenner sin egen angst best.
I Angstringen ser vi på helse som en prosess fremfor et produkt. Det å ha helse innebærer å være i en prosess hvor den enkelte tar i bruk egne krefter for å håndtere livet på en sunn måte – på tross av problemer og smerte.

Har du behov for å hjelpe seg selv sammen med andre? Ta kontakt med oss på sandnes@angstringen.no

Vi holder til på Frivillighetssentralen i Sandnes. Adressen dit er Eidsvollgata 48 a. 

Gruppemøter 18.00 - 20.00

Vi møtes en gang i uka 2 timer hver gang. Det er ca 6-8 personer i gruppa.

Meld din interesse

Send oss dette skjemaet, og vi tar kontakt med deg så snart vi kan.