Det er en forskjell mellom selvtillit og selvfølelse

Selvtillit

Selvtillit dreier seg om din vurdering av egne prestasjoner. Har du høy selvtillit tenker du generelt godt om egen evne til å mestre oppgaver du står overfor, og tenker at du presterer godt. Det motsatte gjelder ved lav selvtillit. Selvtillit står altså alltid i forhold til noe. Hvorvidt man presterer godt eller ikke, er ikke alltid avhengig av innsats. Man kan eksempelvis lese svært mye i forkant av en eksamen, men rett og slett ha en dårlig dag eller få et svært vanskelig spørsmål på eksamen. Personer som i stor grad måler sin egenverdi ut ifra egne prestasjoner, blir derfor svært sårbare for å føle på utilstrekkelighet. Deres egenverdi er ustabil og svært avhengig av påvirkning utenfra. Samtidig er det umulig alltid å prestere godt, og vi har som regel både høyere forventninger og strengere krav til oss selv enn det vi har til andre.

Selvfølelse

Selvfølelsen handler ikke om prestasjoner, men er en betingelsesløs vurdering av din egen verdi. Du kan prestere dårlig, men likevel kjenne på at du som person har en grunnleggende verdi. Du aksepterer deg for den du er, selv om du har feil og mangler – som alle andre! Selvfølelsen er erfaringsbasert – den er lært gjennom interaksjoner med mennesker som er viktige for deg, gjerne familie og venner – ofte fra tidlig alder av. Har du langt på vei blitt møtt på dine behov, blitt sett og forstått og elsket av dem du har nær, er sjansen god for at selvfølelsen din også er god. Dersom du har opplevd at de som skulle ta vare på deg, ikke har vært der for deg, er sannsynligheten større for at selvfølelsen er dårligere.

SelvbildeSelvbilde
Selvbilde
God selvfølelseGod selvfølelse
Mitt selvbilde nå
Det er god plass i hjernen
til selvtillit og ditt selvbilde.
Hjernen04Hjernen04
Mitt selvbilde nå
Noen ganger har du mer
selvtillit.
Hjernen05Hjernen05
Mitt selvbilde nå
Andre ganger er både selvtilliten
og selvbilde dårlig.
Hjernen06Hjernen06
Mitt selvbilde nå
Hjernen07Hjernen07
Mitt selvbilde nå
Hjernen08Hjernen08
Mitt selvbilde nå
Hjernen09Hjernen09
Mitt selvbilde nå