Videochat

Oppstart av videogrupper

For første gang starter vi opp nye grupper som i prinsippet bare skal møtes over nett/video. Flere av gruppene våre begynte å møtes på video (Zoom etc) i koronasituasjonen, og det har fungert overraskende bra. På den måten skjønte vi at dette også vil være aktuelt for dem som bor et sted hvor Angstringen ikke er aktive med fysiske grupper per i dag. Det er alltid bedre å gjøre noe med angsten, enn å utsette eller håpe på at problemet forsvinner av seg selv. Det hjelper å prate med andre! Vi vet at det nytter!

Vi holdt et informasjonsmøte om å begynne i gruppe 12. mai i år, som du kan se ved å trykke her.

For spørsmål eller interesse, – ta kontakt på post@angstringen.no eller ring 22 22 35 30.