Velkommen til Angstringen Oslo

Informasjonsmøter

Fra 01.03.24 har Angstringen Oslo flyttet inn i nye lokaler på Grønland i Oslo. Her deler vi lokaler sammen med blant annet Link Oslo. 

Ny adresse er Lilletorget 1, 2. etg.  

Vi har månedlige informasjonsmøter i våre lokaler på Grønland og der vil du få informasjon om hva det betyr å gå i en selvhjelpsgruppe, rammer og prinsipper. Her vil to frivillige fra Angstringen informere nærmere om hvordan det er å delta i en selvhjelpsgruppe og det blir vist en film. Vi går igjennom det praktiske, hvordan gruppene jobber og det er åpent for spørsmål. Finner du ut at dette er noe som passer for deg, skriver du deg på en liste.

Vi vil deretter gjennomføre en registreringssamtale med deg over telefon, for så å sette deg på en venteliste. Når vi har ledige igangsettere og nok deltakere til å starte en ny gruppe, kaller vi inn til oppstart.

De fem gangene i oppstartfasen foregår i våre lokaler på Grønland. Etter dette møtes gruppen hjemme hos hverandre, i våre lokaler på Grønland eller i et annet egnet lokale i eller rundt Oslo. Gruppene møtes som regel en gang i uken, to timer på kveldstid.

Skulle du ha behov for å gå i en digital gruppe, kan du lese mer om det her.

Informasjonsmøtene er siste onsdag hver måned (ikke juni, juli og desember). Møtet er åpent for alle over 16 år, og du trenger ikke melde deg på. Det er bare å møte opp. Det er åpen for å ha med ledsager på informasjonsmøtene, skulle du trenge dette. Og husk, de fleste synes det er skummelt å møte opp. Kom som du er.

Vi har informasjonsmøtene i våre lokaler på Grønland. 

 

Datoer for informasjonsmøter høst 2024

Onsdag 21. august - kl. 18.00

Onsdag 11. september - kl. 18.00

Alle møtene er i våre lokaler på Grønland (Lilletorget 1, 0186 Oslo) hvis ikke annet er spesifisert.

Meld din interesse

Send oss dette skjemaet, og vi tar kontakt med deg så snart vi kan.