Velkommen til Angstringen Oslo

Informasjonsmøter

Vi har månedlige informasjonsmøter i våre lokaler på Skullerud og der vil du få informasjon om hva det betyr å gå i en selvhjelpsgruppe, rammer og prinsipper. Her vil to frivillige fra Angstringen informere nærmere om hvordan det er å delta i en selvhjelpsgruppe og det blir vist en film. Vi går igjennom det praktiske, hvordan gruppene jobber og det er åpent for spørsmål. Finner du ut at dette er noe som passer for deg, skriver du deg på en liste.

Vi vil deretter gjennomføre en registreringssamtale med deg over telefon, for så å sette deg på en venteliste. Når vi har ledige igangsettere og nok deltakere til å starte en ny gruppe, kaller vi inn til oppstart.

De fem gangene i oppstartfasen foregår i våre lokaler på Skullerud. Etter dette møtes gruppen hjemme hos hverandre, i våre lokaler på Skullerud eller i et annet egnet lokale i eller rundt Oslo. Gruppene møtes som regel en gang i uken, to timer på kveldstid.

Skulle du ha behov for å gå i en digital gruppe, kan du lese mer om det her.

Informasjonsmøtene er siste onsdag hver måned (ikke juni, juli og desember) kl 19 – 21. Møtet er åpent for alle over 16 år, og du trenger ikke melde deg på. Det er bare å møte opp. Det er åpen for å ha med ledsager på informasjonsmøtene, skulle du trenge dette. Og husk, de fleste synes det er skummelt å møte opp. Kom som du er

Datoer for informasjonsmøter høsten 2021

Onsdag 25. august
Onsdag 29. september
Onsdag 27. oktober
Onsdag 24. november

Alle møtene er fra kl 19-21 på Skullerud, Olaf Helsets vei 5 inngang A.

Temakvelder

Angstringen Oslo arrangerer en tirsdag i måneden en temakveld. Dette er en arena hvor deltakere fra ulike grupper kan møtes. Fokus trenger nødvendigvis ikke være problemer den enkelte gruppe står ovenfor, men like mye være en arene for innspill, ideer og påfyll. Dette kan man ta med seg videre, både til seg selv og egen gruppe. Kvelden innledes med et tema som holdes av en frivillig i Angstringen. Etter dette er det åpent for å snakke om og utveksle faringer rundt dette temaet, eller andre saker den enkelte ønsker å ta opp. Gruppeprosess er i fokus, ikke den enkelte sine «problemer». Vi sender informasjon på e-post til de som er aktive i en gruppe. Har du ikke fått mail, ta kontakt med Angstringen Oslo, så sender vi deg en lenke.

Vi har telefontid mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 11:00 til 13:00.

Meld din interesse

Send oss dette skjemaet, og vi tar kontakt med deg så snart vi kan.