Ledige plasser i digital gruppe

Det nærmer seg fulltallig på en digital gruppe nå. Har dere noen på venteliste eller kan sende ut info til andre, så grip sjansen! Vi regner med å gå i gang med første møte rett etter 17.mai.

Registrering av ny deltaker