Igangsetterseminaret var en suksess

Vi var samlet xx igangsettere til det første digitale igangsetterseminaret i Angstringens historie. Det fungerte helt fint – både teknisk, innholdsmessig og tidsmessig.