Nyhet

Støtte fra Stiftelsen Dam

På grunn av koronaviruset kan ikke grupper møtes fysisk i dag. Vi ønsker å bruke Angstringens erfaring til å utvikle egne informasjonsmøter (Webinar) på nett og starte opp egne grupper som møtes i video-møter. Dette mener vi har et stort potensial fremover, også uavhengig av korona, da først og fremst med tanke på folk som ikke bor i nærheten av Angstringen. Vi vil bruke erfaringen vi gjør underveis til å lage materiell som igjen kan brukes til å starte opp flere nett-grupper i årene fremover.

Dam.PNG

Tiltaket er for personer over 16 år i Norge som sliter med angst og som selv er motivert til å gjøre noe med sin egen situasjon.

Prosjektet starter opp 1. mai 2020. En arbeidsgruppe på 6 personer vil planlegge for informasjonsmøter og oppstart av grupper. Innen utgangen av august ønsker vi å ha gjennomført 3 informasjonsmøter og startet opp 5 selvhjelpsgrupper på nett. Prosjektet avsluttes 31. oktober 2020.

Målsetningen og forventet resultat er å gjennomføre minst 3 informasjonsmøter og starte opp minst 5 selvhjelpsgrupper på nett (8-10 pers per gruppe), i tillegg til at vi utvikler en veiledning for selvhjelpsgrupper på nett.

Prosjektbeskrivelsen hos Stiftelsen Dam finner du her.