Næringslivet: Bli med på redningsaksjon!

Næringslivet er en viktig samarbeidspartner for oss i Angstringen Norge. Vi ønsker samarbeid med bedrifter som tar samfunnsansvar og som ønsker å gjøre en forskjell.
Det antas at om lag 30% av befolkningen vil oppleve en eller annen form for angst i løpet av livet, og vi vet at store deler av sykefraværet i Norge skyldes psykiske utfordringer. Vil dere samarbeide med oss, kan vi bidra med vår kompetanse på dette området.

Om Angstringen Norge:
Vi har eksistert i 37 år og er etablert 25 steder rundt i landet. Angstringen er tuftet på frivillighet og har løpet av disse årene hjulpet mer enn 9000 mennesker.

Angstringen Norge har i alle disse årene vært drevet på midler fra Helsedirektoratet. Etter nær 20 år med støtte, ble søkeordningen plutselig endret, som følge av nye og uvarslede kriterier fra Helsedirektoratet. Vi gikk fra 2,5 millioner i årlig støtte til null over natten. Stiftelsen Angstringen Norge gikk dermed konkurs i sommer. Dette er trist og rammer veldig mange, både av våre gruppedeltakere og våre frivillige.

Når man driver med noe så sårbart som frivillighet og psykisk helse, så står lokallagene i fare for nedleggelse.  Disse er avhengige av støtte fra Angstringen Norge som hovedorganisasjon. Vi er mange nå som jobber på frivillig basis i denne redningsaksjonen.

Vi velger å se på dagens situasjon i Angstringen som en mulighet til fornyelse, slik at vi etter høsten er tilbake med et nytt og styrket tilbud. Vi ser for oss å ha et tilbud inn mot næringslivet som består kunnskap, inkludering og åpenhet rundt psykisk helse.

Vi håper på et positivt svar fra dere. Og vi stiller svært gjerne i et møte med bedriften deres, for en hyggelig prat om muligheter.