Arendalsuka 35 år med angst og på veien mot en bedre psykisk helse.

Angstringen var tidlig ute med selvhjelp og er i år 36 år. Hvordan startet dette og hva har vi så langt erfart? Hva er Angstringen sitt syn på angst og hva med denne selvfølelsen? Hvorfor er selvfølelsen så viktig når vi jobber med egen angst?

Vi inviterer til en samtale, hvor egne erfaringer er i fokus, noe som gir en litt annen innfallsvinkel.

Arrangementet er ment å gi inspirasjon i egen selvhjelsprosess; enten du er nysgjerrig på å begynne i en gruppe eller ikke. Kanskje jobber du med psykisk helse og lurer på å anbefale Angstringen til pasienter. Mange får godt utbytte av å kombinere selvhjelp med profesjonell behandling.

Arendal bibliotek torsdag 18/8 2022 11:30 – 12:30