Håvard Paulsen

Avmakt og mestring

Mye av uroen inni oss er knyttet til følelsen av maktesløshet og rådvillhet. Pandemien har forsterket dette, og ført til ytterligere isolasjon for mange av oss. Dette har igjen gitt grobunn for forsterket tankekjør, som igjen fører til økt angst og depresjon. Spørsmålet er hva vi gjør med dette? Håvard Paulsen er norsk skuespiller, musiker og programleder.

Link for å melde deg på:

https://forms.gle/RZk2xYrtwwaCwzqS7