Informasjonsmøte Trondheim

På vårt åpne møte får du høre mer om oss og det vi driver med. Vi viser infofilm og en av våre frivillige vil fortelle sin egen angsthistorie.
Gratis inngang. Velkommen!
Sted: Mestringshuset Olavsgården, Thoning Owesens gate 20