Webinar: Psykisk helse i arbeidslivet

Angstringen Norge og Rådet for psykisk helse inviterer til gratis webinar!
Tema: «Åpenhet om psykisk helse i arbeidslivet»
Åpent for alle!
Link til påmelding:
Denne gangen har vi med oss Lars Erik Lund, konserdirektør i Veidekke, og et panel bestående av deltakere og frivillige i Angstringen som har interessante betraktninger og erfaringer rundt temaet.
Det vil i tillegg bli gitt litt informasjon om Angstringen og muligheten til å bli med i en gruppe.
Det blir tid til noen spørsmål i plenum fra chatten til slutt.
Deltakelse er uten lyd og bilde, navn er valgfritt (kan være anonym).
Dette webinaret er en del av en webinarserie på fire deler med tema «Tilbake til normalen, men hva med angsten nå?».
For spørsmål ta kontakt på post@angstringen.no / 22 22 35 30 (telefontid man-fre 10-14)
Velkommen!