Kontaktperson
Her finner du informasjon du kan ha bruk for som kontaktperson
Kontaktperson

Velkommen som frivillig i Angstringen

På disse sidene skal du kunne finne nyttig informasjon som skal være til hjelp i ditt lokale selvhjelpsarbeidet. Her finner du bl.a.:

Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i gruppene rundt om i landet. Retningslinjene bygger på mange års erfaringer fra store og små lokale grupper. Retningslinjene tar for seg det som er felles for alle.

Les retningslinjene her

Her vil du finne blant annet:

Idébank

Idéer fra andre brukere:

04/01/2023

For å erstatte skjema som brukes til å registrere nye deltakere på feks informasjonsmøter, så kunne det kanskje vært en ide og hatt en QR kode som folk kunne scannet. Denne koden sender da personen til et digitalt skjema som de fyller ut.

Det positive med det er at da blir det mindre synlig og «flaut» å melde seg inn. Den enkelte kan også gjøre dette etter møtet etc.

Jim Aage Johansen
31/08/2022

Hei Thomas

Dette er ikke en ide, men et spørsmål om hvordan jeg kan endre forsiden på en presentasjonen, slik at jeg bruker lokal logo?

Det gjelder også for å erstatte Norge-log med lokal logo på en slide…

Mulig jeg er trøtt, men fant ikke ut det i Powerpoint…

Siv

Ta kontakt om du lurer på noe

Denne informasjonen er basert på erfaringer over lengre tid. Men det høstes stadig nye erfaringer. Derfor skal disse sidene hele tiden være under utvikling. Og da er vi helt avhengig av DEG som er aktiv i selvhjelpsarbeid – enten som gruppedeltakere, igangsetter eller kontaktperson. Vi vil gjerne ha dine erfaringer for å holde denne informasjonen levende og nyttig!

Har du spørsmål, kommentarer og tilbakemeldinger? Ta kontakt med daglig leder i Angstringen Norge:
mobil 97 50 97 43 eller send en e-post til post@angstringen.no 

Aktivitetskalender

Igangsetter

Ingen arrangement funnet!

Kontaktperson

Ingen arrangement funnet!

Igangsetterseminar

For første gang i Angstringens 35-årige historie, ble det i april arrangert et digitalt Igangsetterseminar. Vi har god erfaring med møter på Zoom, og flere nettgrupper er godt i gang allerede.

Kontaktpersoner

Du kan alltid henvende deg til vårt kontor, enten du velger å ringe eller sende en e-post.

sigurd
erdal-aase

Leder, Angstringen Norge
sigurd@angstringen.no
Mobil: 975 09 743

Det er Sigurd som tar seg av administrasjon, planlegging og ledelse. Sigurd er god på Zoom, og er en av initiativtakerne til Digitale grupper i Angstringen.

elisabeth
jørgensen

Informasjonsansvarlig
elisabeth@angstringen.no
Mobil: 908 54 323

Elisabeth jobber med informasjon og markedsføring, og hjelper deg gjerne med oppgaver knyttet til kontaktperson eller igangsetter. Elisabeth har god erfaring fra arbeid med Angstringen.

eirik
ristesund

Administrasjonsmedarbeider
sigurd@angstringen.no
Mobil: 482 64 665

Ta kontakt med Eirik om du lurer på saker som har med lokale søknader om støtte, om etablering av Angstringen grupper eller om spørsmål som har med IT og teknologi å gjøre.

Angstringens verdier

Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid beskrives i folkehelsemeldingen ”Resept for et sunnere Norge” St. meld. nr. 16 (2002–2003) som ”samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over egen livssituasjon”.
Selvhjelp i Angstringen er en viktig del i eget helsefremmende arbeid, der angst kan brukes som en rettesnor. Angstringens arbeid er med på å styrke verdiene i folkehelsearbeid.

Utviklingen

Selvhjelpsarbeid for mennesker med angst kom i gang i midten av åtti-årene og kan betegnes som et grasrotinitiativ. Arbeidet ble startet av mennesker som selv opplevde et behov for å gjøre noe med egen angst.
Dette arbeidet utviklet seg etter hvert til Angstringen. Utviklingen beskriver veien fra å bekjempe til å bearbeide egen angst, fra offer til deltaker. Fra å se på angst som noe man ville bli kvitt og fraskrev seg ansvar for, til å se på angst som drivkraft for egen endring. Denne utviklingsprosessen har gitt grunnlag for Angstringens forståelse av angst og selvorganisert selvhjelp.

Presentasjoner

Her finner du presentasjoner du kan bruke på informasjonsmøter og presentasjonsmaler du kan tilpasse med egen logo.

Informasjonsmøte

Her finner du en foreslått presentasjon du kan bruke

Lokal presentasjon

Last ned og tilpass din lokale versjon

Nyttige dokumenter

Retningslinjer

Her kan du laste ned dokumentet i PDF-format, og ha mulighet til å skrive ut.

Taushetserklæring

Her kan du laste ned dokumentet i PDF-format, og ha mulighet til å skrive ut.

Reiseregning

Her kan du laste ned dokumentet i Excel-format, og ha mulighet til å skrive ut.

Velkomstbrev

Her kan du laste ned dokumentet i PDF-format, og ha mulighet til å skrive ut.