Podcast

Tilbakefall, skam og gasspedal

Vi kommer ikke utenom å snakke om det fryktede tilbakefallet. Er det fortsatt mer skam forbundet med angst enn det å knekke armen, eller hører dette fortiden til? Vi tar nok en gang en prat med en igangsetter av grupper for Angstringen.