Tanker om angsten min

Alle mennesker har behov for å beskytte seg. Angsten kommer fordi det er behov for beskyttelse. Noen trenger mere beskyttelse enn andre. Derfor blir angsten også sterkere. Dessverre kan angsten i seg selv virke skremmende og lammende, men jeg har lært at angsten ikke er farlig og at angsten er sterkere, jo mere beskyttelse fra livet jeg trenger.

I hele livet mitt har redselen for livet har vært så stort at jeg har ikke klart å se ting rundt meg. I alle år har jeg trodd at angsten har kommet fra meg og at det er jeg som ikke har vært i stand til å håndtere følelsene og reaksjonene mine. Da jeg var liten og reagere på den måten som var naturlig for meg, fikk jeg høre at jeg syntes synd på meg selv. Min måte å reagere på ble ikke akseptert, noe som gjorde at min selvrespekt, selvfølelse og selvbilde ikke ble ivaretatt av meg selv og andre.

Som voksen kommer alle følelsene opp og blir sett i en hel annen sammenheng, noe som gjør at jeg klarer å lege angsten min og forstå hvor den kommer fra. Fordi jeg klarer det, klarer jeg også å forstå følelsene, handlingene og reaksjonene jeg har hatt når angsten har kommet opp da jeg var liten. 

Endelig har jeg klart å se at angsten og reaksjonene jeg har hatt har vært der for å beskytte min egenverd og mitt selv. De følelsene, reaksjonene og tankene mine jeg har hatt er naturlige og forståelige og det har ikke vært feil måte å reagere på. De har tvert imot vært fornuftige, fordi de har vært en del av meg.

Når jeg har kommet til denne erkjennelsen, kan jeg endelig begynne å se livet med andre øyne og oppdage vakkerheten i naturen, høre lyder jeg ikke har hørt, lukte lukter jeg aldri har kjent, sett ting jeg aldri har sett før. Jeg merker også at jeg kommer mere fram og tør å være meg selv litt mer for hver dag.