Det er ikke mange som stopper innom bordet som er fylt opp med pepperkaker og brosjyrer under lørdagens julemarked i Moss sentrum, men noen har kommet bortom for å hilse på de to damene som jobber for økt åpenhet rundt temaet angst.

– Selv om det ikke er så mange som snakker med oss her så er det noen og det er nok til at vi står her, sier Lund.

Angstringen Moss er selvhjelpsgruppe der alle som ønsker kan delta gratis og uten henvisning fra lege.

– Dette er et lavterskeltilbud hvor folk kan komme å dele egne erfaringer, sier Bakke.

De to pådriverne møter opp på forskjellige arrangementer i mossedistriktet i håp om at flere åpner seg med tiden:

– Bare det at folk ser plakaten er kanskje nok til at de kommer og tar kontakt, selv om de ikke snakker med oss i dag, sier Lund.

Gruppen har som mål at personer med samme utfordringer ikke skal føle seg alene, og at de får noen å snakke med som forstår dem.

– Det hjelper ofte å snakke med noen som opplever det samme som en selv, sier Bakke.

Angstringen

  • Angstringen Norge driver landsdekkende opplysningsarbeid og formidling av erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp i et folkehelseperspektiv.
  • Angstsringen Norge driver ikke selvhjelpsgrupper selv, men samarbeider med lokale angstringer og bidrar med erfaringsutveksling og kunnskapsformidling.
  • Den driver selvhjelpsgrupper for personer med angst.
  • Angstringen i Moss har tilhold i Frivillighetens hus på Høienhald.

https://www.moss-avis.no/onsker-a-vare-synlige-aret-rundt/s/5-67-1640460