Solbjørg Talseth til minne

Den 21.november 2022 fikk vi meldingen om at Solbjørg Talseth hadde gått bort etter en tids sykdom.

 

Angstringen Norge/Oslo og vår psykolog-konsulent igjennom alle år Gjermund Tveito ønsker å takke Solbjørg for den utrettelige innsatsen hun la ned i etablering og drift av Angstringen gjennom mange år. Hun var en av de som var med å dra i gang det som først het «Bare Angst», og som raskt ble en den kraftfulle organisasjonen Angstringen. I flere år reiste Solbjørg land og strand rundt og snakket om angst som ressurs og drivkraft for endring.

 

Solbjørg var en dame med stort pågangsmot og sterk vilje. Hun ga seg ikke for det hun trodde på. Solbjørg våget å tenke stort, fordi hun har trodd på noe. Vi vet at det føltes som et stort ansvar å bære å ha disse tankene og visjonene for et bedre velferdssamfunn. Fra Solbjørg var med å dra i gang Angstringen i 1986 og alle årene siden la hun sin sjel i å lære mennesker, organisasjoner og etater om selvhjelpens muligheter. Vi vet at hennes arbeid har satt varige spor i mennesker i alle kriker og kroker i Norges land. Mange har lyttet og mange har endret sitt liv. Mange «der ute» er takknemlige for kunnskapen de fikk. 

 

Solbjørg spøkte ofte med at hvis hun skulle fått Kongens fortjenestemedalje, måtte det bli for å ha gjentatt seg selv. Hun gjentok seg selv til det år ut og år inn – problemet som ressurs og smerten som drivkraft for endring. Om ikke alt ble slik Solbjørg ønsket og tenkte for selvhjelpsarbeidet vet vi at hun gjennom sitt arbeid har satt varige spor. Vi er helt sikker på at det ville vært hennes ønske at vi alle bar selvhjelpsforståelsen videre:

«Alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres, når livsproblemer oppstår. Selvhjelp er å ta dem i bruk.»

Eli Vogt Godager