Frivillige organisasjoner i Moss ønsker medvirkningsråd: – Vi vil være brukerstemmen innen psykisk helse og rusfeltet

Seks frivillige organisasjoner ønsker at det opprettes et medvirkningsråd innen psykisk helse og rusfeltet.

 

BRUKERSTEMMER: Arthur Wilhelm Strømme Kristiansen (f.v.) Tommy Winther (begge fra Mental helse Moss og omegn), Svein Gurvin, Ellen Bente Gretland (begge fra LPP), Vivian Lund (Angstringen Moss), og Alexander Torgersen Sherman (A-larm og Veien tilbake) lanserer forslag om at det opprettes et medvirkningsråd for psykisk helse og rusfeltet i Moss kommune. Fontenehuset Rygge var ikke stede da bildet ble tatt.

 

Bak forslaget står følgende seks frivillige organisasjoner som jobber innen disse feltene:

Fontenehuset Rygge, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) Moss, A-larm, avdeling Moss, Veien tilbake, avdeling Moss, Angstringen, avdeling Moss, og Mental helse Moss og omegn.

– Vi vil være brukerstemmen innen psykisk helse og rusfeltet. Målet er å hjelpe politikere til å finne gode løsninger innenfor disse områdene, sier Tommy Winther fra Mental helse Moss og omegn.

Eget råd

De ønsker at psykisk helse og rusfeltet skal få sitt eget råd, på linje med eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelser, medvirkningsrådet for ungdom og flerkulturelt råd.

Etter dagens ordning blir saker innen psykisk helse og rusfeltet fremmet for rådet for personer med funksjonsnedsettelser for rådgivende behandling før sakene går videre til utvalget for helse og mestring og kommunestyret for endelig avgjørelse.

Favner bredt

Men representanter for de seks organisasjonene mener at rådet for personer med funksjonsnedsettelser er et råd som favner veldig bredt, og at det er behov for et eget råd innen psykisk helse og rusfeltet.

Deres håp er at et slikt råd kan bli forelagt alle saker som handler om psykisk helse og rusfeltet og få komme med sine råd før sakene går videre til utvalg og kommunestyret.

De lanserer forslaget nå og håper det vil bli tema i den kommende valgkampen, og at det nye kommunestyret vil si ja til dette.

Takk til Moss avis:

https://www.moss-avis.no/frivillige-organisasjoner-i-moss-onsker-medvirkningsrad-vi-vil-vare-brukerstemmen-innen-psykisk-helse-og-rusfeltet/s/5-67-1700443?fbclid=IwAR3S7DCEZxQUbUVLt8CyfEWSkB1ErIenWzGkl-VvxUGx3C584-qjMu3lkec