Angstringen Norge – Hvordan vil en konkurs påvirke oss frivillige?

Selve hovedpoenget innen selvhjelp er at det er nettopp vi selv som må gjøre arbeidet. Angstkurs og terapeuter kan gi oss verktøyene, men det er en selv som må stå i det og utfordre angsten for en bedre hverdag. Det Angstringen tilbyr er et trygt sted å gjøre alt dette. Uten fordommer og uten skam. Alle her har opplevd det samme, alle her vet hvordan det er. Du kan møte opp som deg selv og være bra nok! Der er det lov å prøve, lov å gjøre feil og man mottar støtte i både tunge og gode stunder. Deltakerne opplever mestring, trygghet og samhold. For mange er dette første gang de kjenner på følelsen av at det er normalt å ha angst. Alle i Angstringen har selv deltatt i gruppe. Vi velger deretter å fortsette som frivillige, fordi vi selv har fått et stort utbytte av det. På tross av vårt engasjement, er det en utfordrende jobb å være frivillig. Det er mye arbeid som skal gjennomføres, samtidig som vi fortsatt jobber med egen angst og har andre forpliktelser som f.eks jobb, familie og andre aktiviteter. Det å stå fram som frivillig med egen angst som tema, er også utfordrende. Det krever at vi er åpne, sårbare og byr på deler av oss selv som kan oppleves veldig personlig og vondt.

En arbeidsdag som frivillig i Angstringen kan inneholde mye. Arbeidsoppgavene inkluderer blant annet;

  • Planlegging og gjennomføring av ulike tiltak og informasjonsmøter
  • Fysisk oppstart av grupper
  • Telefonsamtaler med deltakere og potensielle deltakere, e-postutvekslinger 
  • Møter med politikere, helsepersonell osv. for å informere om oss og vårt tilbud
  • Informasjonsarbeid i sosiale medier
  • Være synlig ute på stand og delta på ulike arrangementer
  • Formidle erfaringsbasert kunnskap om angst
  • Sende søknader om diverse midler og stønader 

Norge er et av de beste landene i verden når det gjelder velferd og livskvalitet, det samme gjelder frivillig arbeid. Uten det, ville samfunnet slik vi kjenner det, slutte å eksistere. Hva er det som motiverer oss til å holde på med gratisarbeid? Mye av det går på følelsen av å kunne hjelpe andre, men også følelsen av fellesskap og samhold!

Angstringen Norges rolle er å være et knutepunkt mellom alle de lokale Angstringene. Det er Angstringen Norge som står for nyhetsbrev, webinarer og konferanser. Slik kan vi holde oss oppdatert på hva som skjer ellers i landet. Vi kan få påfyll av informasjon om viktige temaer som angst, selvfølelse og skam, som kan brukes videre i vårt arbeid. Det er en mulighet til å møte andre frivillige og deltakere. Det gir oss et sted vi kan snakke om både felles mål og inspirasjon. Vi kan dele ideer og komme med innspill. Vi kan lære av hverandre. Vi kan oppleve et fellesskap og en tilhørighet som gir motivasjon til å fortsette arbeidet videre. Det er også gjennom dette at flere velger å melde seg som frivillig! Angstringen Norge er også stedet vi henvender oss til når vi trenger hjelp! Hjelp til planlegging, hjelp til å skrive søknader, hjelp til å ta telefonsamtaler, hjelp i møte med politikere, og de er alltid tilgjengelig for oss. Betydningen av å ha noen som heier, støtter og veileder, er enorm. Om Angstringen Norge går konkurs, vil også denne jobben falle på oss frivillige! Vi står da med hele ansvaret alene. Angstringen Norge er akkurat den motivasjonen og drivstoffet vi trenger. Dessverre er det mange organisasjoner som fikk avslag på sine søknader i år! Frivillig arbeid innen psykisk helse føles allerede som et konstant arbeid i motbakke. Ved å nå gjøre den motbakken enda brattere, står vi i fare for å kvele flammen og engasjementet som driver oss fremover! Uten engasjement og ståpåvilje finnes ikke frivillig arbeid, og dugnadsånden forsvinner. Vi krever nå å bli sett, hørt og satt pris på, for det felles arbeidet vi gjør hver dag! La frivilligheten leve!

Monica, frivillig Hamar.