Fra rekordaktivitet i 2022 til full stopp i støtten til frivillig arbeid innen psykisk helse

Angstringen Norge drives på midler fra Helsedirektoratet. Etter nær 20 år stoppes nå støtten. Flere andre lignende organisasjoner mister midler som følge av nye og uvarslede kriterier fra Helsedirektoratet.

Angstringen har, med sine om lag 10.000 deltakere i selvhjelpsgrupper, informasjonsvirksomhet og 1.000 årlige henvendelser til hjelpetelefon, siden 1986 hjulpet mennesker med angst. Plutselig, uten forvarsel eller tid til omstilling, går Angstringen Norge fra kr 2,5 mill til kr 0 i støtte fra Helsedirektoratet og vil gå konkurs i nær fremtid. Dette i en tid hvor samfunnet står overfor økte utfordringer med psykisk helse, og hvor regjeringen har erklært psykisk helse som et satsingsfelt.

Tall fra NAV viser at 95.626 personer i Norge var sykmeldt på grunn av psykiske lidelser i tredje kvartal i 2022. Det er en økning på 33,65 prosent fra 2018. Angstringens hovedfokus er personer som plages av angst i hverdagen på en slik måte at det går utover jobb, studier og livskvalitet. Virksomheten samsvarer med det regjeringen har vedtatt. I Statsbudsjettet for 2023 står det at «Regjeringa vil også styrke den psykiske folkehelsa og gjere kunnskap om korleis kvar enkelt kan styrke si eiga psykiske helse meir tilgjengelig».

Rekordaktivitet

De siste årene er aktiviteten i Angstringen firedoblet. Denne ikke-kommersielle stiftelsen har lokallag med selvhjelpsgrupper i 25 byer fra sør til nord, samt nasjonale videogrupper. I tillegg foregår det et stort informasjonsarbeid. Et korps på 100 frivillige, som er tidligere gruppedeltakere, drifter organisasjonen sammen med daglig leder og tre deltidsansatte.

De fleste som er så heldige å få et tilbud fra det offentlige, får i dag et avkortet behandlingstilbud, ofte i form av et angstmestringskurs på 7 ganger eller 10 terapitimer. For mange er dette for lite og svingdørseffekten er stor. Øver man over tid på det man har lært i en gruppe med andre, så er sjansen vesentlig større for varig forandring. Angstringens grupper er gratis og varer i gjennomsnitt ett år.

De siste årene har Angstringen blant annet inngått samarbeid med flere DPS og Rask Psykisk Helsehjelp. – Det offentlige helsevesenet står overfor utfordringer som umulig kan løses av det offentlige alene. Vi mener at løsningen ligger i kombinasjonen av helsevesenet og organisasjoner som Angstringen – som er tuftet på frivillighet. Angstringen koster noe mer enn én psykolog, men vi har omtrent 800 «terapitimer» i uka – så dette er virkelig god samfunnsøkonomi, sier Angstringens daglige leder Sigurd Erdal-Aase, som har studert ved Norges Handelshøyskole og tidligere har jobbet innenfor økonomi. – Ifølge våre brukerundersøkelser blir 80% bedre, og bare i 2022 fikk vi 20 personer tilbake til jobb, følger han opp.

Nye kriterier

Angstringen Norge står nå overfor konkurs på kort sikt. Dette skjer som følge av Helsedirektoratets helt nye kriterier, som kom 3. januar, et par måneder forsinket, med søknadfrist allerede 15. februar.  – Det ble altfor kort tid til å tilpasse oss de nye kriteriene som kom helt uten forsvarsel, uttaler Sigurd Erdal-Aase. Avslagsbrevet begrunnes nettopp i de nye kriteriene som krever at søkerorganisasjonene blant annet må være medlemsbaserte. Angstringen har hittil hatt et prinsipp om at brukerne skal være deltakere og ikke medlemmer.

– Det føles meningsløst å legge ned et tiltak som det virkelig er behov for og som fungerer, avslutter Sigurd Erdal-Aase.